برچسب : بهشت

ادبیات طنز

هفت شنبه‌های بلوچ

عبدالقادر بلوچ
حداد عادل و زنِ ایرانی حدادعادل در مورد حجاب و عفاف گفت:«واقعیت امید بخش این است که زن ِ ایرانی باحجاب و عفیف است. حجاب...