آشیان / برچسب آرشیوها:  بهناز میرشمسی، کلیدهای زندگی سالم، شهرگان، سلامت و تندرستی

برچسب آرشیوها:  بهناز میرشمسی، کلیدهای زندگی سالم، شهرگان، سلامت و تندرستی

کلیدهای زندگی سالم -بخش سیزدهم

کلید دوازدهم (هدفمند زندگی کردن): آیا به راستی هدف از زندگی چیست؟ آیا زندگی فقط روزمرگی است یا هدفی فرای آن در بر دارد؟ آیا هدف از زندگی با این همه مشکلات ریز و درشت آن پیدا کردن خوشی و خوشبختی است؟ یا خوشی و خوشبختی واقعی زمانی لمس می …

بیشتر بخوانید

کلیدهای زندگی سالم – بخش دهم

کلید نهم (مثبت اندیشی): یکی دیگر از راه‌هایی که ما را به سوی سلامت بیشتر در زندگی پیش می‌برد مثبت اندیشی است. افکار ما در ارتباط تنگاتنگ با آنچه در زندگی تجربه می کنیم هستند. افکار ما باعث ایجاد احساسات ما هستند. برای مثال در همین لحظه با خود امتحان …

بیشتر بخوانید

کلیدهای زندگی سالم – بخش پنجم

کلید چهارم: نوشیدن مرتب آب: با نوشیدن مرتب آب بدن خود را سم زدایی کنید. بدون شک از بسیاری از محاسن نوشیدن مرتب آب آگاه هستید و ما فقط به عنوان یادآوری برای غافل نبودن از این ماده حیاتی نگاهی دوباره به مزایای پر اهمیت آن می کنیم. با نوشیدن …

بیشتر بخوانید