آشیان / برچسب آرشیوها:  به خاطر حق خود

برچسب آرشیوها:  به خاطر حق خود

به خاطر حق خود، معذرت خواهی نکنید!

چند وقت پیش، صندوق پستی‌ام را برای نامه‌هایی که گاهی برایم ارسال می‌شود چک می‌کردم. صندوق پستی من، در فضای مشترکی در کنار صندوق‌های سایر همکاران قرار دارد. جایی مشترک که نزدیک به ۴۰ صندوق پستی دیگر در آن جا وجود دارد. حدوداً سه ثانیه زودتر از همکارم که قصد …

بیشتر بخوانید