In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

بيانيه، ۳۶۲ فعال سياسی، کوشنده مدنی، مدافع حقوق بشر، استاد دانشگاه، حمايت از آزادی، دراويش زندانی

بيانيه ۳۶۲ فعال سياسی، کوشنده مدنی، مدافع حقوق بشر و استاد دانشگاه در حمايت از آزادی دراويش زندانی

۳۶۲ فعال سياسی، کوشنده مدنی، مدافع حقوق بشر و استاد دانشگاه با انتشار بيانيه‌ای خواهان آزادی دراويش گنابادی زندانی و توجه به خواسته‌های صالح مرادی و کسری نوری که ۸۴ روز است در اعتصاب غذا هستند منتشر کردند.برای آزادی دراويش گنابادی و…
ادامه مطلب ...