In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

بيش از، ۱۰۰ نويسنده، خواستار، لغو فوری، مجوز چاپ کتاب

بيش از ۱۰۰ نويسنده خواستار لغو فوری مجوز چاپ کتاب شدند

"حق مردم است که فارغ از هرگونه سانسور و فشار حکومتی به آثار ادبی، هنری و اطلاعات دسترسی پيدا کنند و آنگاه خود به داوری و نقد بپردازند. برای برون‌رفت از وضع بسيار اسفناک عرصه‌ کتاب و بهبود شرايط نويسندگان و برای برخورداری…
ادامه مطلب ...