In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

بِرتِه

بِرتِه

ترجمه‌ی این داستان برای نخستین بار در سایت شهرگان منتشر می‌شود این متن بازنویسی نسخه‌ی اصل داستانی است به نام «مارا‌ـ‌‌ ماری‌نیان» که به گمانم مدت خیلی کوتاهی پیش از ترک پاریس نوشتم؛ شاید هم مدت کوتاهی پس از بازگشت از اروپا در نیویورک…
ادامه مطلب ...