آشیان / برچسب آرشیوها:  بیانیه جمعی از فعالان، حقوق زن، حقوق بشر، حامیان مادران پارک لاله، شهرگان، اهدای جایزه حقوق بشر، پارلمان اروپا، نسرین ستوده ، جعفر پناهی

برچسب آرشیوها:  بیانیه جمعی از فعالان، حقوق زن، حقوق بشر، حامیان مادران پارک لاله، شهرگان، اهدای جایزه حقوق بشر، پارلمان اروپا، نسرین ستوده ، جعفر پناهی

بیانیه فعالان حقوق زن، حقوق بشر و حامیان مادران پارک لاله

بیانیه جمعی از فعالان حقوق زن، حقوق بشر و حامیان مادران پارک لاله برای اهدای جایزه حقوق بشر پارلمان اروپا به نسرین ستوده و جعفر پناهی جمعی از فعالان حقوق زن، حقوق بشر و حامیان مادران پارک لاله در مراسم اهدای جایزه حقوق بشر پارلمان اروپا به نسرین ستوده و …

بیشتر بخوانید