آشیان / برچسب آرشیوها:  بیانیه چهل تن از فعالین سیاسی – مدنی داخل کشور پیرامون حمله به مهاجران افغان

برچسب آرشیوها:  بیانیه چهل تن از فعالین سیاسی – مدنی داخل کشور پیرامون حمله به مهاجران افغان

بیانیه چهل تن از فعالین سیاسی – مدنی داخل کشور پیرامون حمله به مهاجران افغان

 سرزمین ما «انسانی» است نه «خاکی»! آه بگذارید سرزمین من سرزمینی شود که در آن، آزادی را با تاج گل ساخته گی وطن پرستی نمی‌آرایند.* سیاست‌های غیر انسانی دولت ایران مقابل مهاجران افغانستانی که از آغاز سال جاری با ممنوعیت ورود این مهاجران به اماکن تفریحی شدت گرفته بود، اکنون …

بیشتر بخوانید