آشیان / برچسب آرشیوها:  تا سرحد مرگ

برچسب آرشیوها:  تا سرحد مرگ

گزارش کامل جان پیلگر از تحریم عراق

گزارش‌گر: ریچارد پیلگر* برگردان: علی ثباتی**  درآمد مترجم: درباره تحریم ایران ۱-  در عرصه‌‌ی سیاست، هژمونی یا سروری چطور به دست می‌آید؟ انبوهی رسانه و فعال رسانه‌ای، از دریچه‌های مختلف، کتب، مجلات، شبکه‌ها، برنامه‌های اجتماعی و آموزشی، مؤسسات، پژوهش‌ها، نظرسنجی‌ها، و نهادهای ریز و درشت، باوری واحد را هم‌چون حقیقتی …

بیشتر بخوانید