Tag : تجمع صدها نفر از سینماگران

آينه در آينه از دیگران ایران رويدادها گزيده‌ها

به دنبال تجمع صدها نفر از سینماگران؛ حفاظت از خانه سینما به پلیس واگذار شد

شهرگان
تجمع صدها نفر از سینماگران ایران در مقابل ساختمان پلمب شده‌ی “خانه‌ی سینمای ایران” با قول رییس پلیس تهران مبنی بر اینکه این ساختمان تا...