آشیان / برچسب آرشیوها:  تشييع و تدفين

برچسب آرشیوها:  تشييع و تدفين

تشييع و تدفين پيکر آيت الله طاهری اصفهانی با شعارهای اعتراضی

»مرگ بر ديکتاتور« و »کروبی، موسوی آزاد بايد گردند« شعارهايی بود که ده ها هزار نفر از شهرهای مختلف استان اصفهان و ساير شهرها در تشييع پيکر آيت الله طاهری اصفهانی سر داده بودند. نظم مردم در مراسم تشييع پيکر آيت الله طاهری اصفهانی چشمگير بوده است و دسته جات …

بیشتر بخوانید