برچسب : تعویق

ایران پیشنهاد سردبير رويدادها صفحه اول گزيده‌ها

ایران پذیرش پیشنهادهای حقوق بشری کشورها را به تعویق انداخت

شهرگان
بررسی ادواری جهانی وضعیت حقوق بشر ایران، روز ۳۱ اکتبر سال جاری، در مقر شورای حقوق بشر در شهر ژنو برگزار شد. در این روز،...