آشیان / برچسب آرشیوها:  تو صدايم کردی

برچسب آرشیوها:  تو صدايم کردی

تو صدايم کردی

  تو درهيچ‌ يک از خواب‌های من                                          نيامده بودی در سفرهای تو– در– توی خود نيز                                        نديده بودمت تو صدايم کردی و اين صدا هنوز . . . دارد . . .  می‌آيد . . . ديدم که چون طلوع عشق از روحم  بالا می‌آيی و در پستان‌هايم …

بیشتر بخوانید