In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

تو صدايم کردی

تو صدايم کردی

 تو درهيچ‌ يک از خواب‌های من                                         نيامده بودیدر سفرهای تو- در- توی خود نيز                                       نديده بودمتتو صدايم کردیو اين صدا هنوز . . . دارد . . .  می‌آيد . . .ديدم که…
ادامه مطلب ...