In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

تو صدايم کردی

تو صدايم کردی

  تو درهيچ‌ يک از خواب‌های من                                          نيامده بودی در سفرهای تو- در- توی خود نيز                                        نديده بودمت تو صدايم کردی و اين صدا هنوز . . . دارد . . .  می‌آيد . . . ديدم که…
ادامه مطلب ...