آشیان / برچسب آرشیوها:  جام جهانی 2014

برچسب آرشیوها:  جام جهانی 2014

راه حلی‌ مقطعی برای ورود خانم‌ها به ورزشگاه

شهرگان: یکی‌ از مولفه‌های مهم و ضروری برای رشد و توسعه ملل (در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی‌ و اجتماعی) داشتن و بکار گیری بهینه از سرمایه انسانی‌ است. سرمایه انسانی‌، مجموعه توان فکری و عملی‌ انسانهای یک جامعه است که در قالب اجرای طرح و برنامه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی‌ و اجتماعی …

بیشتر بخوانید