ادبیات ایران داستان و رمان رويدادها

راه‌یابی ۹۲ داستان به داوری نهایی جایزه بیهقی

شهرگان
از مجموع ۸۲۶ داستان کوتاه رسیده به دومین دوره جایزه داستان بیهقی، ۹۲ اثر توسط هیأت‌ داوران اولیه انتخاب و به داوران مرحله دوم تحویل...
ایران پیشنهاد سردبير دیدگاه رويدادها گزيده‌ها گوناگون

دومین دوره جایزه داستان بیهقی

شهرگان
انجمن داستان بیهقی با پشتوانه یک دوره برگزاری جایزه داستان کوتاه، دومین دوره جایزه خود را در جهت گسترش و زمینه‌سازی برای ادبیات داستانی و...