آشیان / برچسب آرشیوها:  جایزه “زندگی بهتر”، سیما سمر، پزشک و کنشگر، افغان

برچسب آرشیوها:  جایزه “زندگی بهتر”، سیما سمر، پزشک و کنشگر، افغان

جایزه “زندگی بهتر” برای سیما سمر پزشک و کنشگر افغان

جایزه بنیاد “زندگی بهتر» به سیما سحر پزشک و رئیس کمیسیون حقوق‌بشر افغانستان اعطا شد. این جایزه به خاطر تلا‌ش‌های‌سیما سحر در راه حقوق بشر، حقوق زنان و کمک پزشکی به اقشار فقیر افغانستان به‌وی تعلق گرفت. برای اولین بار جایزه نوبل آلترناتیو به چهره‌ای از افغانستان تعلق گرفت، به …

بیشتر بخوانید