آشیان / برچسب آرشیوها:  جليلی از چه کسی خط می گيرد

برچسب آرشیوها:  جليلی از چه کسی خط می گيرد

پرسش های بی پاسخ در مناظره سوم؛ جليلی از چه کسی خط می گيرد؟

افشا گری های اخير علی اکبر ولايتی در جريان «مناظره سوم نامزدها» پيرامون فرصت های سوخته طی مذاکرات اتمی شش سال گذشته ايران با گروه ۱+۵، و اشاره او به کار شکنی در راه رسيدن به توافق ملموس با جامعه جهانی، چند پرسش کليدی پيرامون حدود اختيارات مذاکره کننده ارشد …

بیشتر بخوانید