In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

حسن سید رییسی

فرهنگ والا

چند روز پیش در لندن شاهد رخداد جالبی بودیم که یک دنیا حرف و پس از آن حدیث در پی داشت.موردی که دنیا را نسبت به تمدن غرب و مهد دموکراسی آن، یعنی انگلستان وادار به ادای احترام کرد.  شرح رخداد و این که: در میدان پارلمان لندن که معمولا مجسمه…
ادامه مطلب ...