آشیان / برچسب آرشیوها:  خالد بایزیدی، دلیر

برچسب آرشیوها:  خالد بایزیدی، دلیر

شعری از خالد بایزیدی

با سپاس و تقدیم به ر- م. که وقتی فهمید همدمم شعر است، مرا با آن تنها گذاشت تا که بیشتر با شعر باشم و سراغ‌اش را تنها از شعر بگیرم. اگر بدانم: مردگان خواب می‌بینند منم می‌میرم! تا تو را بخواب ببینم * کاش! پروانه‌ای بودم و دختری شوخ …

بیشتر بخوانید