In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

خاموش کردن، بانگ شوم، جنگ خواهی، کوبيدن بر، طبل جنگ طلبی

تلاش در خاموش کردن بانگ شوم جنگ‌خواهی و طبل جنگ‌طلبی

دعوت از وجدان‌های بیدار ملت‌های ایران و جهان برای خاموش کردن بانگ شوم جنگ خواهی و کوبيدن بر طبل جنگ طلبی از هموطنان عزيز که به ايران و آزادی و استقلالش می انديشند دعوت می شود تا متن زیر را که اخيرا منتشر شده است، امضا کنند. : …
ادامه مطلب ...