In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

خانه سینما

کدام سینماگران در نشست ۶ مرداد خانه‌ سینما حضور داشتند؟

نمایندگان صنوف و گروهی از هنرمندان و سینماگران در خانه‌ سینمای شماره ۲ گرد هم آمدند و مجمع عمومی را برگزار کردند.به دنبال برگزارنشدن مجمع عمومی خانه سینما در محل این خانه در خیابان بهار، گروهی از هنرمندان و سینماگران در خانه سینمای…
ادامه مطلب ...