ایران رويدادها صفحه اول گزيده‌ها

خشم مقام‌های اسرائیل از موفقیت مذاكرات ژنو؛ پادشاه لخت است!

شهرگان
خشم مقام‌های اسرائیل از موفقیت مذاكرات ژنو؛ دفتر نخست‌وزیر اسرائیل: توافق با ایران «معامله‌ای بد» بود بنا به گزارش خبرگزاری رسمی کار (ایلنا) دفتر نخست‌وزیر رژیم اسرائیل...