سياست سیاسی و اقتصادی مقالات

انقلاب خمر سرخ در دهه ۱۹۷۰ در کامبوج – بخش ۴

شهرگان
زمانی که Richard Holbrook پست معاونت وزارت امور آسیای شرقی و پاسفیک را در وزارت خارجه آمریکا به عهده داشت، هنگام گزارش به اعضاء کمیته...
سياست مقالات

انقلاب خمر سرخ در دهه ۱۹۷۰ در کامبوج – بخش ۳

شهرگان
جان فریزر ((John Fraser خبرنگار روزنامه Globe and Mail تورنتو در ۲۷ نوامبر ۱۹۷۸ درباره مصاحبه‌هایش با پناهندگان کامبوجی نوشت: «قبل از ورود به داخل...
سياست سیاسی و اقتصادی مقالات

انقلاب خمر سرخ در دهه ۱۹۷۰ در کامبوج – بخش ۲

شهرگان
بخش دوم شهرگان: مرحله دوم: مردم کامبوج تحت رهبری جنبش خمرسرخ پس از سال‌ها مبارزات مسلحانه بالاخره موفق شدند که در ماه آوریل ۱۹۷۵ به...
پیشنهاد سردبير سياست مقالات

انقلاب خمر سرخ در دهه ۱۹۷۰ در کامبوج – بخش ۱

شهرگان
بخش نخست واشنگتن و سران برخی از کشورها در اروپای غربی و شبکه‌های بزرگ خبری این کشورها به همه اعلام داشتند که جنبش خمر سرخ...