تئاتر و سینما هنر

بخشی از پرده اول نمایشنامه «خواننده متن» نوشته آریل دورفمان

شهرگان
تاریکی. باریکه‌ای از نور مرد را در گوشه صحنه نشان می‌دهد. او اشاره‌ای می‌کند و صندلی همراه با باریکه‌ی دیگری از نور، در کنارش آشکار...