In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

خونین

نقش موثر رئیس بهداری اوین در آزار زندانیان سیاسی

تلاش برای امحاء مدارک پزشکی آسیب دیدگان تهاجم خونین پنجشنبه نقش موثر رئیس بهداری اوین در آزار زندانیان سیاسیبا وجود آنکه در جریان حمله خونین روز پنجشنبه به بند ۳۵۰ اوین دست کم ۸ نفر از زندانیان دچار شکستگی و تعداد قابل توجه دیگری نیز…
ادامه مطلب ...