In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

داریوش آشوری، فرهنگ، ملیت، جنبش سبز، آیدا قجر

گفت‌وگو با داريوش آشوری درباره فرهنگ، مليت و جنبش سبز

دموکراسی اساسأ مال جامعه بورژوا و جامعه‌ای است که در آن فرديت معنادار است که در نتيجه مشارکت در قدرت سياسی معنا پيدا می‌کند و آدم‌ها با رأی خودشان می‌توانند در تعيين سياست جامعه و دولت و مملکت خود سهيم باشند و تأثير داشته باشند. اين…
ادامه مطلب ...