آشیان / برچسب آرشیوها:  داریوش آشوری، فرهنگ، ملیت، جنبش سبز، آیدا قجر

برچسب آرشیوها:  داریوش آشوری، فرهنگ، ملیت، جنبش سبز، آیدا قجر

گفت‌وگو با داريوش آشوری درباره فرهنگ، مليت و جنبش سبز

  دموکراسی اساسأ مال جامعه بورژوا و جامعه‌ای است که در آن فرديت معنادار است که در نتيجه مشارکت در قدرت سياسی معنا پيدا می‌کند و آدم‌ها با رأی خودشان می‌توانند در تعيين سياست جامعه و دولت و مملکت خود سهيم باشند و تأثير داشته باشند. اين کم‌وبيش در جامعه‌ی …

بیشتر بخوانید