In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

دریای خزر، معرض خطر، احداث، جزیرۀ مصنوعی، آذربایجان، ایران، خبر، شهرگان

دریای خزر در معرض خطر احداث جزیرۀ مصنوعی آذربایجان

در نخستین روزهای ماه بهمن خبر رسید که جمهوری آذربایجان قصد دارد یک جزیرۀ مصنوعی در دریای خزر احداث کند. اکنون سازمان محیط زیست ساخت این جزیره را عامل نابودی اکوسیستم دریای خزر توصیف کرده است.ساخت جزیرۀ مصنوعی جمهوری آذربایجان سال 2013…
ادامه مطلب ...