In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

در پرده ی خون، هوشنگ ابتهاج، سایه، شهرگان

در پرده‌ی خون

بهار آمد بیا تا داد عمر رفته بستانیمبه پای سرو آزادی سر و دستی برافشانیمبه عهد گل زبان سوسن آزاد بگشاییمکه ما خود درد این خون خوردن خاموش می دانیمنسیم عطر گردان بوی خون عاشقان داردبیا تا عطر این گل در مشام جان بگردانیمشرار…
ادامه مطلب ...