In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

در پرده ی خون، هوشنگ ابتهاج، سایه، شهرگان

در پرده‌ی خون

بهار آمد بیا تا داد عمر رفته بستانیم به پای سرو آزادی سر و دستی برافشانیم به عهد گل زبان سوسن آزاد بگشاییم که ما خود درد این خون خوردن خاموش می دانیمنسیم عطر گردان بوی خون عاشقان دارد بیا تا عطر این گل در مشام جان بگردانیمشرار…
ادامه مطلب ...