آشیان / برچسب آرشیوها:  در پرده ی خون، هوشنگ ابتهاج، سایه، شهرگان

برچسب آرشیوها:  در پرده ی خون، هوشنگ ابتهاج، سایه، شهرگان

در پرده‌ی خون

بهار آمد بیا تا داد عمر رفته بستانیم به پای سرو آزادی سر و دستی برافشانیم به عهد گل زبان سوسن آزاد بگشاییم که ما خود درد این خون خوردن خاموش می دانیم نسیم عطر گردان بوی خون عاشقان دارد بیا تا عطر این گل در مشام جان بگردانیم شرار …

بیشتر بخوانید