In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

دستخوش بحران تعطیلی

مراسم عروسی یک زوج آمریکایی دستخوش بحران تعطیلی دولت فدرال آمریکا

 پارک ملی یوسیمیتی در ایالت کالیفرنیا که توسط ادارات فدرال مدیریت می شود مجبور شد درهای خود را به روی مردم ببندد. امری که رویای این زوج را به کابوس تبدیل کرد.بحران تعطیلی دولت فدرال آمریکا و اثرات ناشی از آن، ازدواج “جوی” و “آدام” یک…
ادامه مطلب ...