ایران رويدادها صفحه اول گزيده‌ها

سردبیر و دبیر اجتماعی دفتر خبرگزاری ایسنا در اصفهان بازداشت شدند

شهرگان
هنوز از علت بازداشت و محل نگهداری این روزنامه‌نگاران اطلاعی در دست نیست. آریا جعفری، عکاس خبرگزاری ایسنا در اصفهان هم که از تجمع معترضان...