آشیان / برچسب آرشیوها:  دمکراسی ، ايران ،شهلا شفیق، زادروز، دکتر مصدق

برچسب آرشیوها:  دمکراسی ، ايران ،شهلا شفیق، زادروز، دکتر مصدق

نقش مرکزی آزادی و برابری جنسيتی در مبارزه برای دمکراسی در ايران

سخنرانی خانم شهلا شفیق(*) در کنفرانس 129 امین زادروز دکتر محمد مصدق(**) نقش مرکزی آزادی و برابری جنسيتی در مبارزه برای دمکراسی در ايران   قتل هاله سحابی در مراسم خاکسپاری پدرش عزت الله سحابی نه فقط رويدادی دردناک و تکان دهنده است بلکه بار ديگر واقعياتی را يادآوری می کند …

بیشتر بخوانید