سياست سیاسی و اقتصادی مقالات

انقلاب خمر سرخ در دهه ۱۹۷۰ در کامبوج – بخش ۴

شهرگان
زمانی که Richard Holbrook پست معاونت وزارت امور آسیای شرقی و پاسفیک را در وزارت خارجه آمریکا به عهده داشت، هنگام گزارش به اعضاء کمیته...
سياست مقالات

انقلاب خمر سرخ در دهه ۱۹۷۰ در کامبوج – بخش ۳

شهرگان
جان فریزر ((John Fraser خبرنگار روزنامه Globe and Mail تورنتو در ۲۷ نوامبر ۱۹۷۸ درباره مصاحبه‌هایش با پناهندگان کامبوجی نوشت: «قبل از ورود به داخل...
پیشنهاد سردبير سياست مقالات

انقلاب خمر سرخ در دهه ۱۹۷۰ در کامبوج – بخش ۱

شهرگان
بخش نخست واشنگتن و سران برخی از کشورها در اروپای غربی و شبکه‌های بزرگ خبری این کشورها به همه اعلام داشتند که جنبش خمر سرخ...