آشیان / برچسب آرشیوها:  دویست وهفتادونهمین سال تولد فراغی، رحیم کاکایی

برچسب آرشیوها:  دویست وهفتادونهمین سال تولد فراغی، رحیم کاکایی

به مناسبت دویست وهفتادونهمین سال تولد فراغی

  مختومقلی فراغی حریرِ سخن و پدرمعنوی ادبیات ترکمن شاعری که عشق پاره‌ای از جانش بود    «به زندگانی و میهن فراغی»  تو ای سرزمین من، مرا از بادِ گدازنده بسانِ آهنی تافته درامان دار.   برخیز، برجوش از ژرفنایم برآی،  من سحرگاهان توام ای جان ِ جهان من، من …

بیشتر بخوانید