ادبیات دیدگاه نقد و بررسی

دو جنس مخالف، به یک‌میزان ضربه خورده از یک شکاف روانی

شهرگان
نگاهی به «فقط می‌خواهم یک زن باشم»  پرفورمنسی از  فرانچسکا لولی؛ دو جنس مخالف، به یک‌میزان ضربه خورده از یک شکاف روانی  پرفورمنس آرت یا...