آشیان / برچسب آرشیوها:  دکتر، شهرزاد مجاب، مادران پارک لاله، گفت و گو، دادخواهی، کشتار گروهی، زندانیان سیاسی

برچسب آرشیوها:  دکتر، شهرزاد مجاب، مادران پارک لاله، گفت و گو، دادخواهی، کشتار گروهی، زندانیان سیاسی

گفت و گوهایی پیرامون دادخواهی کشتار گروهی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷‏

مصاحبه با خانم دکتر شهرزاد مجاب به مناسبت یادآوری بیست و چهارمین سالگرد کشتار گروهی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ مصاحبه سایت مادران پارک لاله با خانم دکتر شهرزاد مجاب استاد دانشگاه تورانتو، کانادا، فعال سیاسی جنبش زنان، پژوهشگر برجسته که سال هاست بر روی مساله زندانیان سیاسی ایران به …

بیشتر بخوانید