In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

دکتر امیر نیک پی

زنان و منشور حقوق شهروندی در نشست گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی

 مدتی است که مسئله «حقوق عام شهروندی» ایرانیان و حقوق شهروندی زنان به طور خاص، به دغدغه‌ی بخشی از فعالان مدنی و پژوهشگران حقوق زن تبدیل شده است. به ویژه آن که با روی کار آمدن دولت یازدهم که یکی از شعارهای آن تدوین منشور حقوق شهروندی بود،…
ادامه مطلب ...