آشیان / برچسب آرشیوها:  دکتر امیر نیک پی

برچسب آرشیوها:  دکتر امیر نیک پی

زنان و منشور حقوق شهروندی در نشست گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی

 مدتی است که مسئله «حقوق عام شهروندی» ایرانیان و حقوق شهروندی زنان به طور خاص، به دغدغه‌ی بخشی از فعالان مدنی و پژوهشگران حقوق زن تبدیل شده است. به ویژه آن که با روی کار آمدن دولت یازدهم که یکی از شعارهای آن تدوین منشور حقوق شهروندی بود، زمینه مناسب …

بیشتر بخوانید