برچسب : دکتر روحانی

ایران رويدادها صفحه اول گزيده‌ها

پیام تبریک همسر و فرزندان مهدی کروبی خطاب به ملت ایران و دکتر روحانی

شهرگان
بیش از ۸۵۰ روز از حبس و حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد سپری شده است خانم فاطمه کروبی نماینده پیشین مجلس؛...