آشیان / برچسب آرشیوها:  دیدار مادران پارک لاله

برچسب آرشیوها:  دیدار مادران پارک لاله

دیدار مادران پارک لاله با خانواده‌‌های زارعیان و توکلی

 دیدار مادران پارک لاله با خانواده‌ی کرامت زارعیان مادران پارک لاله برای دلجویی از خانواده ی کرامت اله زارعیان به جهرم رفتند و ساعاتی را در کنار این پدر و مادر داغدار ولی استوار، گذراندند. مادر و پدر از ستمی که بر آنان رفته بود گفتند. از خصایص بسیار خوب …

بیشتر بخوانید