In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

رضا دقتی

آزادی و انسانیتِ همهٔ ما زخم‌دار است

شهرگان: خبر کوتاه بود: شماری از مبارزین مسلح به قلم و آزادفکری، کشته شدند. شماری دیگر بر پیکرشان زخم نشست. اینک جان، روان، لبخند، آزادی و انسانیت همه ما زخمدار شده است.عازم هند بودم که که خبر کشته شدن ژرژ ولنسکی، دوست کارتونی است و…
ادامه مطلب ...