آشیان / برچسب آرشیوها:  رنج ما کجا

برچسب آرشیوها:  رنج ما کجا

رنج ما کجا و رنج آنها کجا؟

شیما جان من زن شیعه از تو زن سنی معذرت می خواهم و بسیار شرمسارم، آنقدر که نمی توانم به چشمانت نگاه کنم. چند بار بغلش می کنم. سینه های پر درد را به هم می فشاریم اما درد من کجا و درد او کجا؟ شهرگان: روز سه شنبه با …

بیشتر بخوانید