In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

روبات تحقیقاتی ناسا، بر سطح سیاره سرخ، زمین، سیاره مارس

روبات تحقیقاتی ناسا، فردا بر سطح سیاره سرخ فرود خواهد آمد

این روبات قادر است تا با استفاده از لیزر، شکافهایی به عمق ۷ متر در زمین ایجاد کند، نمونه های به دست آورده را مورد آزمایش قرار دهد و در نهایت اطلاعات حاصله را به زمین منتقل نمایدناسا برای انجام تحقیقات بسیار ویژه و گسترده در سیاره…
ادامه مطلب ...