In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

روحوضی، استیضاح، احمدی نژاد، مجید محمدی، جمهوری اسلامی

روحوضی استیضاح در پنج پرده

در نمایش روحوضی، تخت حوضی یا سیاه‌بازی، بازیگران با طنز به بیان نکاتی می‌پرداختند که مخاطبان خود را در برابر آینه قرار می‌داد تا بتوانند خود را بهتر بشناسند. از همین جهت این نمایش علاوه بر به وجد آوردن مخاطب نوعی…
ادامه مطلب ...