آشیان / برچسب آرشیوها:  روح انگیز پورناصح، دختر اورمیا

برچسب آرشیوها:  روح انگیز پورناصح، دختر اورمیا

دختر اورمیا

   هر چه جلوتر می روم عاصی تر می شوم. آب دریاچه را می دیدم مطمئن تر می شدم. بعد از این همه راه، حداقل از دور باید معلوم می شد. شاید چون عجله دارم، راه طولانی تر می شود. هیچ وقت نشده این جاده را با آرامش بروم. هر …

بیشتر بخوانید