آشیان / برچسب آرشیوها:  روح انگیز پورناصح

برچسب آرشیوها:  روح انگیز پورناصح

انحنا

نمی دانم کجای زمان ـ مکان ایستاده ام؟ هر جایش که باشم در خمیدگی های آن خم شده ام. می گوید مگر خط راستی هم وجود دارد که کسی بتواند خم نشود. می گوید همه چیز منحنیست. کوتاه ترین راه هم راه مستقیم نیست، راه منحنیست. تلنگری به تئوری های …

بیشتر بخوانید