In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

روز دخترها، مینو مرتاضی لنگرودی، مدرسه فمینستی

روز دخترها

برای خرید هدیه ای برای نوۀ خواهرم به مغازۀ خرازی بازارچه زَرگنده می روم. به تماشای ویترین اسباب بازی ها مشغول می شوم. می شنوم که فروشنده به دخترک هفت ـ هشت ساله ای در باره تفاوت رنگِ لباس عروسک باربی با عروسک سیندرلا توضیحاتی می…
ادامه مطلب ...