تازه‌ترین‌ها
آشیان / برچسب آرشیوها:  روشنفکری کمياب، شاهرخ مسکوب، شهلا شفیق، شهرگان، شهروند بی سی

برچسب آرشیوها:  روشنفکری کمياب، شاهرخ مسکوب، شهلا شفیق، شهرگان، شهروند بی سی

روشنفکری کمياب شاهرخ مسکوب

 مسکوب درباره خود می گوید که دوگانه و چندگانه است و صاحب خصوصیاتی متضاد: سخت گیر و جدی، سرخوش و طالب بی‌خیالی، شاد و در همان حال در عذاب مدام شاهرخ مسکوب درباره خود می گوید که دوگانه و چندگانه است و صاحب خصوصیاتی متضاد: سخت گیر و جدی، سرخوش …

بیشتر بخوانید