آشیان / برچسب آرشیوها:  زنان، خط مقدم نبرد، ظهور فمینیسم، جنگ طلب، شهرگان، سیمین کاظمی

برچسب آرشیوها:  زنان، خط مقدم نبرد، ظهور فمینیسم، جنگ طلب، شهرگان، سیمین کاظمی

زنان در خط مقدم نبرد و ظهور فمینیسم جنگ طلب!

با این همه از یاد مبر که ما – من و تو    –  انسان را رعایت کرده‌ایم (شاملو)   جنبش فمینیستی را در جهان امروز و مخصوصا بعد از تجربه جنگهای هولناک بین الملل اول و دوم و دیگر جنگهایی که این سوی و آن سو درگرفته است، به عنوان یک جنبش صلح …

بیشتر بخوانید