آشیان / برچسب آرشیوها:  زنان حامله باید خانه بمانند

برچسب آرشیوها:  زنان حامله باید خانه بمانند

اعتراض زنان حامله ترکیه به آخوندی که گفته بود زنان حامله باید خانه بمانند

واقیعیت تلخ در جوامع اسلامی این است که برجستگی در اسلام نه تنها حرام بلکه غیر «اخلاقی» می باشد . دختران ایران وقتی به سن بلوغ می رسند و همین که سینه هایشان برجسته می شود ، از سوی خانواده آموزش داده می شد که یک جوری موقع راه رفتن …

بیشتر بخوانید