آشیان / برچسب آرشیوها:  زنان گرفتار، قهر طبیعت، مکر دولت، پری سکوتی

برچسب آرشیوها:  زنان گرفتار، قهر طبیعت، مکر دولت، پری سکوتی

زنان گرفتار «قهر طبیعت» و «مکر دولت»

اگر پریروز، ناگهان زمین و سقف خانه های مردم آذربایجان، به واسطه بلای طبیعت زلزله بر سر هموطنان آذربایجانی به لرزه در آمد و جانهای بسیاری را گرفت که به شهادت آمار، بیشترین قربانیان اش هم زنان و کودکان بودند، ایضاً چند روز قبل از وقوع زلزله نیز به ناگه …

بیشتر بخوانید