آشیان / برچسب آرشیوها:  زندانیان بند ۳۵۰، جعفری دولت آبادی

برچسب آرشیوها:  زندانیان بند ۳۵۰، جعفری دولت آبادی

«تاریخ به زودی درباره ما و شما قضاوت خواهد کرد»

  نامه زندانیان بند ۳۵۰ خطاب به دادستان تهران: تاریخ به زودی درباره ما و شما قضاوت خواهد کرد جمعی از زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین، بزرگ‌ترین بند زندانیان سیاسی کشور، در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران از نقض قوانین و حقوق زندانیان سیاسی نوشته‌اند؛ زندانیانی که گویا قانونی متفاوت …

بیشتر بخوانید