In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

زندانیان بند ۳۵۰، جعفری دولت آبادی

«تاریخ به زودی درباره ما و شما قضاوت خواهد کرد»

نامه زندانیان بند ۳۵۰ خطاب به دادستان تهران: تاریخ به زودی درباره ما و شما قضاوت خواهد کرد جمعی از زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین، بزرگ‌ترین بند زندانیان سیاسی کشور، در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران از نقض…
ادامه مطلب ...